» » Effekten av vårt arbeid med medarbeider- og lederutvikling

Effekten av vårt arbeid med medarbeider- og lederutvikling

I dag (03.04.2018) er det publisert en artikkel vedrørende effekten av vårt arbeid med medarbeider- og lederutvikling. Funnene viser at arbeidsmiljøet i organsiasjonen ble effektivt forbedret gjennom vårt arbeid med konflikthåndtering, sosial støtte, lederstøtte og tillitsbygging. Studien henter frem flere faktorer ved vårt program som suksessfaktorer i å lykkes. Blant annet det å jobbe både med å redusere negative faktorer, samtidig som vi fokuserer på å bygge det psykososiale miljøet, i tillegg til en prosessuell tilnærming der både medarbeidere og ledere er involvert i utviklingen. Takk til Per Øystein Saksvik ved Psykologisk institutt på NTNU for å følge våre intervensjoner og takk til NTNU for godt samarbeid underveis.

 

Les hele artikkelen på emeraldinsight.com