Motivasjon er ingen quick-fix

«Norske virksomheter bruker hvert år store summer på å sende medarbeidere på motivasjonsforedrag eller avholde ulike former «kick-offs». Hvis de forventer at det er investering som gir økt motivasjon blant sine medarbeidere, bør de tro om igjen.

Det handler om å være en proaktiv leder som avklarer forventninger og som hjelper de ansatte til å utvikle de riktige ferdighetene. Det er også viktig at lederen er et forbilde – en rollemodell de kan lære av. Betydningen av å skape tillit og kommunisere klart og tydelig, er avgjørende for et positiv arbeidsmiljø», sier Grete Valseth.

Les hele innlegget i Ledernytt her

Østlyng & Bjerke

View posts by Østlyng & Bjerke
Vi jobber med ledere og virksomheter gjennom vår egen &-modell eller skreddersydde program innenfor lederstøtte, virksomhetsutvikling og medarbeider- og lederutvikling.
Scroll to top