Arbeidsmiljø- og kulturutvikling

 

Gjennom kartlegging ser vi hvor det er nødvendig å starte prosessen.
Vi kan jobbe med arbeidsmiljø og arbeidskultur gjennom et helt program eller levere deler av prosessen. I de fleste tillfeller utøres fasene vekselvis, men alltid i samme rekkefølge.

Kulturutvikling, arbeidsmiljø

1 Håndtering

Avdekkes det psykososiale avvik som mobbing, trakassering eller konflikter bør dette håndteres først. Dette er i tråd med arbeidsmiljøloven og setter organisasjonen i stand til å utvikle seg videre.

2 Opplæring

Fasens viktigste arbeid foregår ”under” overflaten. I tillegg til utvikling av nye visjoner og mål, arbeides det med utvikling av felles forståelse, verdier, holdninger og kultur. Som støtte kan man i tillegg bygge opp nye system, prosesser og struktur.

3 Utvikling

Både ledere og medarbeidere må være i stand til å mestre den nye hverdagen. Endring krever ny kunnskap, inspirasjon, motivasjon og kompetansepåfyll.

4 Trening

Både medarbeidere og ledere trenes i å utøve arbeidsmiljø og kultur systematisk i praksis.
Observasjon og veiledning i arbeidssituasjonen vektlegges.

 

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre