LEDERUTVIKLING

 

Alt handler om mennesker

Uansett om det gelder struktur, strategi, eller utvikling – for å komme videre er du avhengig av at menneskene rundt deg jobber godt sammen, og at alle jobber mot samme mål.

I Østlyng & Bjerke har vi erfart at våre utviklingsprosesser fører til klokere beslutninger og økt arbeidsglede.

Vekst i en organisasjon krever at også menneskene vokser – både som personer, kollegaer og ledere.

 

Vi skreddersyr bedriftsinterne utviklingsprogram
Slik at ledergruppen sammen utvikler seg både individuelt og som organisasjon, under kyndig veiledning.

TrollheimsProgrammet, logo

 

Eller prøv Trollheimsprogrammet

Vårt utviklingsprogram for toppledere med minst 3 års ledererfaring

 

 

 

I vårt arbeid med lederutvikling jobber vi med to dimensjoner:
  1. Bevissthet om egen adferd
    Innsikt i hva vi gjør og ikke gjør, hvorfor – og hvilke antakelser vi legger til grunn
  2. Trening på lederferdigheter
    Med belegg i vår forskning er vårt utgangspunkt at lederne er bedriftens viktigste ressurs for å skape gode resultater – at god ledelse gir gode resultater. Når lederen øker de relasjonelle ferdighetene sine, og blir mer proaktiv i møte med omgivelsene, blir han eller hun i stand til å bruke de tilgjengelige verktøyene og ressursene med større effekt. Evnen til å lede styrkes, og man får til mer.

 

Teoretisk rammeverk

Rammeverk for å analysere og diagnostisere situasjoner, og verktøytil å håndtere utfordringer og muligheter i situasjonene.

Vi tar utgangspunkt i vår &-modell om integral ledelse og forskning som kobler personlig utvikling og kapasiteten til å håndtere utfordringene i moderne virksomheter. Et av de viktigste fundamentene er Robert Kegans modeller om integral ledelse (&-modellen) og personlig utvikling.

Programmet bruker The Leadership Circle som metode for individuell måling og utvikling. The Leadership Circle måler balansen mellom skapende egenskaper og reaktive tendenser hos den enkelte. Forskning viser at skapende egenskaper måler hvor godt ledere oppnår resultat, har evnen til å hente ut det beste i andre, leder visjons- og verdibasert, legger til rette for egen utvikling, handler med autonomitet og integritet, og oppmuntrer og forbedrer systemet i organisasjonen.

 

The Leadership Circle Profile

Synliggjør utviklingsrommet til individet umiddelbart. Den er kraftfull fordi den gir innsikt i lederens eget operativsystem; det som styrer lederens atferd. Metoden gir lederen mulighet til å ta mer bevisste beslutninger, og handle til beste for seg selv, for sine ansatte og for organisasjonen.

 

Start Fragment The Leadership Culture Survey

Tilbyr en mektig ”MR” av ledergruppekulturen. Den gir verdifull data og avslører hvordan kulturen er, og sammenligner den med den ideelle kulturen. Gapet avslører umiddelbart nøkkelmuligheter for videreutvikling av teamet. Den måler også hvordan kulturen er i forhold til andre bedrifter. En måling identifiserer virksomhetens utfordringer knyttet til endringsmuligheter, fusjoner, oppkjøp og restrukturering. I tillegg korrelerer den teamets kultur med produktivitet, resultat, turnover og andre bunnlinjeindikatorer.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre