VIRKSOMHETSUTVIKLING

 

Å se helheten – også den som kommer i morgen

Å legge en strategi som faktisk brukes, krever forståelse og gjennomføringskraft. I tillegg vet vi at det hjelper med et faglig og erfarent blikk utenfra.

Østlyng & Bjerke hjelper små og store virksomheter med planlegging og gjennomføring av både hoved- og delstrategier.

 

Virksomhetsutvikling, modell

 

1 Forståelse

Vi snakker med medarbeidere, ledere og evt kunder og leverandører for å få en helhetlig forståelse av dagens situasjon. Med dette som grunnlag organiserer vi prosjektet og lager visjon og mål.

2 Muligheter

Aktuelle medspillere involveres for å finne et bredt spekter av muligheter. Deretter foretar vi en prioritering av retning med medarbeidere og ledere.

3 Iverksetting

Ulike tiltak utarbeides, prototypes og iverksettes.

.

Tiltakene evalueres og endres kontinuerlig.

 

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre