&-MODELLEN

 

Vi tror at alt henger sammen med alt. Alltid.

Derfor krever organisasjonsutvikling et helhetlig perspektiv.

 

I vårt arbeid med lederutvikling jobber vi derfor med to dimensjoner:

• Bevissthet om egne tanker, følelser og atferd – &
• Kunnskap om organisasjonsverktøy

 

Vår &-modell gjør deg i stand til å lede bedre, mer effektivt og mer i takt med dine medarbeidere.

Den kobler personlig utvikling og kapasiteten til å håndtere utfordringene i moderne virksomheter og tar virksomheten med inn i en flerleddet prosess hvor alle kan involveres, uavhengig av fag, nivå eller bakgrunn.

& modellen, lederutvikling

 

Vi leverer lederstøtte i et helhetlig perspektiv

Vi kan bidra til utvikling i alle fire kvadranter av modellen – både separat og som helhet.

 

 

&- modellen er basert på Ken Wilbers integral teori.

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre

Lagre