Østlyng & Bjerke består av partnerne Terje Østlyng, Linn Slettum Bjerke og rådgiver Kristin Lysklett

Alle med omfattende erfaring fra blant annet endringsledelse, medarbeider- og lederutvikling og virksomhetsutvikling.

Østlyng & Bjerke bistår ledere som vil ha veiledning, støtte og tydelige råd.

Gode prosesser fører til tydelige ledere. Det gir også færre omkamper, en god arbeidskultur og ofte en forståelse for felles mål.

Vi erfarer at de vi jobber med blir mer modig og sikre i hverdagen sin. De har ikke bare fått hjelp gjennom programmer, vi har gitt dem verktøy som de enkelt kan bruke selv, også i etterkant av en prosess.

Det vi gjør skal være bra for mange, ikke bare én. Og det vi gjør skal vare lenge.

Snakk med oss – for mer informasjon om hvordan vår kompetanse og erfaring kan hjelpe deg.

1 2