kristin Grimstad

Kristin Grimstad har i over 20 år jobbet med utvikling av mennesker og virksomheter.

Hun har vært HR-direktør i privat og offentlig sektor og drevet egen konsulentvirksomhet med leveranser av HR-tjenester og lederutvikling til næringslivet i Midt-Norge.

Kristin har master i organisasjon og ledelse fra BI, med fagene anvendt organisasjonspsykologi, endringsledelse og arbeidsjus.

 

Daglig leder og seniorrådgiver

Telefon: 469 332 80
kristin@ostlyngbjerke.no