Terje Østlyng

Terje Østlyng har mer enn 20 års erfaring som operativ leder/toppleder og rådgiver fra Trøndersk næringsliv innen ulike bransjer. Han er utdannet ingeniør og har masterstudier i endringsledelse og organisasjonspsykologi.

Terje har jobbet spesielt med bedrifter i større endringer, og operativ erfaring fra utvikling av ledere, team og organisasjoner, veiledning og coaching samt undervisning og foredragsvirksomhet. Han har i mange år vært eksternt engasjert som ansvarlig for ulike program innen lederutvikling og prosessledelse/ endringsledelse i SINTEF konsern, både tilknyttet SINTEF’s sentrale opplæring «SINTEF-SKOLEN», og ute i de enkelte Instituttene.

De siste årene har han jobbet spesielt med forretningsutvikling, lederutvikling og medarbeiderutvikling. I særlig grad jobber Terje langs aksene kunder, fag og folk, der forståelse for virksomhetskritiske faktorer, roller og utøvelse av disse er fokus. Tilført kompetanse skal i størst mulig grad ligge igjen i bedriften slik at bedriften er i stand til å fortsette egen utvikling.

Terje er positiv, sosial og utadvendt og er opptatt av å skape inkluderende prosesser der deltakerne selv er med og finner svarene. Han vektlegger å ha en tett og åpen dialog med alle involverte parter og er opptatt av at alle deltakere, ledere og eiere skal føle eierskap og forpliktelse til prosessen.

 

Partner og seniorrådgiver

Telefon: 911 70 345
terje@ostlyngbjerke.no