Norsk Helsenett

Synnøve Farstad • HR- og kommunikasjonsdir. | HR- og kommunikasjonsdir. | http://www.helsenett.no/

Tusen takk for gode råd og god coaching! Jeg setter stor pris på samarbeidet, og opplever det som verdifullt.