SINTEF Konsern

Rolf Erik Fiskvik • Org.utviklingssjef | Organisasjonutviklingssjef | sintef.no

I vår revisjon av hovedstrategi i 2014 har dere vært en viktig del av arbeidet med å involvere SINTEF i full bredde, med å involvere anslagsvis mer enn 500 medarbeidere i prosess, sammenstilling av input og arbeid i den sentrale arbeidsgruppen som utarbeidet endelig forslag.