NTNU

Elin Sølberg • Avdelingsleder | Elin Sølberg, Avdelingsleder | www.ntnu.no

Programmet har satt deltakerne i bedre stand til å utøve godt medarbeiderskap gjennom bevisstgjøring, refleksjon og trening.

Avdelingen har hatt meget godt utbytte av programmet og vil fortsette å utvikle medarbeiderskap fremover.