etikk, tankesky

Hvordan defineres og utøves etisk ledelse blant norske ledere?

Praksisrapport – Østlyng & Bjerke

Offentlige skandaler er svært skadelige for organisasjoners omdømme og lønnsomhet (Carson, 2003). Enron er et velkjent eksempel på en bedriftsskandale med store konsekvenser, hvor toppledelsens kreative bokføringsstrategier resulterte i den største konkursen i amerikansk historie (Kilburg, 2012). I nyere tid er Volkswagen et godt eksempel. Da verktøy for å jukse på utslippsmålinger ble påvist i en rekke av deres biltyper i 2015, ble konkurransedyktigheten til en av verdens ledende aktører innen bilindustrien satt på prøve (EPA, 2015). Et resultat av slike skandaler er økt fokus på behovet for etisk ledelse, da flere av skandalene kommer som en følge
av manglende integritet i toppledelsen (Cappelli, 2009; Carson, 2003; Zona, Minoja & Coda, 2013).

Den vanlige oppfatningen er at etisk ledelse i arbeidslivet er et unntak (Jones, 2011). På grunn av dette er det viktig å forstå hva som påvirker persepsjonen av etisk ledelse (Brown & Trevino, 2013). Det er nærliggende å oppfatte etisk ledelse som en strategi for å hindre ansatte i å gjøre noe galt, men Freeman og Stewart (2006) påpeker at det heller bør anses som å gi folk muligheten til å gjøre det rette. I dag vet vi mer om utfallene av etisk ledelse enn dets forløpere (Brown & Trevino, 2013). For eksempel er det relatert til ledelsens effektivitet samt de ansattes tillit til, tilfredshet med og villighet til å rapportere problemer til ledelsen (Brown, Trevino & Harrison, 2005; Mayer, Aquino, Greenbaum & Kuenzi, 2012).

Forskningslitteraturen på etisk ledelse er i stor grad forankret i amerikansk næringsliv. GLOBE-studien påpeker imidlertid at forholdet mellom kultur og effektivitet både i samfunnet, organisasjonen og ledelsen varierer mellom de 62 kulturene som undersøkes (Ouse et al., 2004). Fordi kultur påvirker i hvilken grad en lederstil oppfattes som effektiv i en organisasjon, er det viktig å forankre forskning på etisk ledelse i norsk næringslivskontekst. På bakgrunn av dette er hensikten med den aktuelle rapporten å besvare følgende problemstilling: Hvordan defineres og utøves etisk ledelse blant norske ledere?

Les rapporten her

Østlyng & Bjerke

View posts by Østlyng & Bjerke
Vi jobber med ledere og virksomheter gjennom vår egen &-modell eller skreddersydde program innenfor lederstøtte, virksomhetsutvikling og medarbeider- og lederutvikling.
Scroll to top