Digital technology – Made by humans. Used by humans. Changed by humans.

“Technology marches in seven-league boots from one ruthless, revolutionary conquest to another, tearing down old factories and industries, flinging up new processes with terrifying rapidity”. This quote may as well be from today. It fits well into todays popular discourse on how digital technology is changing organizations, social structures, and economic structures. Rapidly. And...

Empatitrening er ingen frelse

Empatigymnastikk skal gjøre oss til bedre ledere. Og gi en motvekt til polarisering, automatisering og fremmedgjøring. Men empati er også et kraftfullt verktøy som kan brukes til å manipulere og utnytte. God ledelse og utviklingen av et godt samfunn skapes av respektfull dialog mellom mange parter og perspektiv – og der evnen til empati...

Kurs i digital ledelse

Neste kurs: 31. Oktober -1. November kl 09:00-16:00 i Bouvet sine kurslokaler på Majorstuen, Oslo Å håndtere den digitale omstillingen krever ledelse. Det krever kompetanse om digitalisering. Og kunnskap om hva som skal til og hvordan man kan lykkes. Påmelding her: https://www.bouvet.no/kurs/kategorier/ledelse/digitalt-lederskap Den digitale omstillingen er en langsiktig prosess som krever en helhetlig tilnærming. Denne...

Terje og Linn

Effekten av vårt arbeid med medarbeider- og lederutvikling

I dag (03.04.2018) er det publisert en artikkel vedrørende effekten av vårt arbeid med medarbeider- og lederutvikling. Funnene viser at arbeidsmiljøet i organsiasjonen ble effektivt forbedret gjennom vårt arbeid med konflikthåndtering, sosial støtte, lederstøtte og tillitsbygging. Studien henter frem flere faktorer ved vårt program som suksessfaktorer i å lykkes. Blant annet det å jobbe...

etikk, tankesky

Hvordan defineres og utøves etisk ledelse blant norske ledere?

Praksisrapport – Østlyng & Bjerke Offentlige skandaler er svært skadelige for organisasjoners omdømme og lønnsomhet (Carson, 2003). Enron er et velkjent eksempel på en bedriftsskandale med store konsekvenser, hvor toppledelsens kreative bokføringsstrategier resulterte i den største konkursen i amerikansk historie (Kilburg, 2012). I nyere tid er Volkswagen et godt eksempel. Da verktøy for å...

Kvakksalvet ledelse?

Vi vil henge med isteden for å henge etter. Vi følger ny forskning fra hele verden, deltar i forskning og har egenfinansiert forskningsaktivitet. «Mange ledere bruker ikke kunnskap fra forskning for å bli bedre. En viktig grunn er alle kvakksalverne som selger populistisk vranglære.» Sier Linda Lai i sitt debattinlegg i Dagens Næringsliv  ...

Motivasjon er ingen quick-fix

«Norske virksomheter bruker hvert år store summer på å sende medarbeidere på motivasjonsforedrag eller avholde ulike former «kick-offs». Hvis de forventer at det er investering som gir økt motivasjon blant sine medarbeidere, bør de tro om igjen. Det handler om å være en proaktiv leder som avklarer forventninger og som hjelper de ansatte til...

Scroll to top