Digital technology – Made by humans. Used by humans. Changed by humans.

“Technology marches in seven-league boots from one ruthless, revolutionary conquest to another, tearing down old factories and industries, flinging up new processes with terrifying rapidity”. This quote may as well be from today. It fits well into todays popular discourse on how digital technology is changing organizations, social structures, and economic structures. Rapidly. And...

Terje og Linn

Effekten av vårt arbeid med medarbeider- og lederutvikling

I dag (03.04.2018) er det publisert en artikkel vedrørende effekten av vårt arbeid med medarbeider- og lederutvikling. Funnene viser at arbeidsmiljøet i organsiasjonen ble effektivt forbedret gjennom vårt arbeid med konflikthåndtering, sosial støtte, lederstøtte og tillitsbygging. Studien henter frem flere faktorer ved vårt program som suksessfaktorer i å lykkes. Blant annet det å jobbe...

Scroll to top