Vi har de verktøyene du trenger for å vite hvor du er og hvor du skal
– og så hjelper vi deg å komme dit

Lederstøtte og rådgivning

Å ha ansvar for organisasjonens strategi og resultat, kan noen ganger kreve kompetanse utover de interne ressursene som er tilgjengelig i organisasjonen. Vi gir deg lederstøtten du trenger, enten du har behov for veiledning og coaching som gir rom for refleksjon og dypdykk, eller faglig rådgivning for å bygge mer effektiv ledelse i organisasjonen. Vi bidrar med direkte råd og veiledning på alle områder innen &-modellen.

Utvikling

Utvikling handler om å utvikle ferdigheter til menneskene i organisasjonen, sikre at kompetansen er i tråd med strategi og fremtidige behov og at organisasjonen samsvarer med menneskene i organisasjonen. Vi gir deg standardiserte og skreddersydde lederutviklingsprogram som akselererer ledereffektiviteten i organisasjonen og medarbeiderutviklingsprogram som bidrar til myndiggjorte og kompetente medarbeidere. Utvikling av program er en helhetlig, langsiktig og kontinuerlig prosess som forutsetter et tett samarbeid med oppdragsgiver. Med oss som samarbeidspartner får du en kompetent og resultatorientert medspiller som utvikler alle tiltak og prosesser i tråd organisasjonens strategiske og filosofiske retning.

Kurs og kompetanseheving

Kompetanseheving av organisasjonen er nødvendig for å kunne utvikle ferdighetene til ansatte og ledere. Vi gir opplæring i verktøy, teori og filosofi som kan underbygge forståelsen av hva det vil si å være en god leder eller en god medarbeider. Vi hjelper ledere og organisasjon å tilrettelegge for systematisk og kontinuerlig kompetanseutvikling og kompetansedeling.

Fasilitering

Å lede organisasjonen gjennom en endringsprosess er krevende. Det er avgjørende at du som leder får mobilisert folka dine slik at de slutter opp om endringen, og fasilitering handler om hvordan du planlegger og leder endringsprosessen slik at du sikrer oppslutning og god samhandling. Dette kan vi hjelpe med og lære videre til deg. Det sies at nær 70-80% av alle endringer feiler (Saksvik, NTNU) og at dette beviselig skyldes prosesser som ikke har en helhetlig tilnærming til endringsforløpet. Ofte er det de menneskelige faktorene som blir glemt. Gjennom vår forskning på helsefremmende intervensjoner i samarbeid med NTNU, har vi optimalisert vår tilnærming til prosessledelse og hatt suksess med å skape endring i organisasjonen (Saksvik, Faergestad & Fossum).

Ønsker du å vite mer om våre leveranser?

Snakk med oss