Innsiktsanalyser

Våre innsiktsanalyser gir virksomheten en intuitiv forståelse for hvilke områder som bidrar godt til virksomhetens mål og hvilke områder av virksomheten som kan forbedres og hvilke områder som er kritiske. Vi bruker et digitalt system som gjør det lett å både gjennomføre undersøkelsen og lese resultatene . Innsiktsanalysene er basert på validerte og normerte skalaer. I rapporten vil kundene få en oversiktlig og helhetlig fremstilling av de ulike områdene ved virksomheten og tilstanden. En risikoanalyse av hva som vil være kritiske forbedringspunkt og forslag til forbedringsløsninger følger med.

Vi tilbyr innsiktsanalyser innen

 • Drift og strategi
 • Organisasjon, prosesser og teknologi
 • Ledergruppekultur

 

 

I vår revisjon av hovedstrategi har Terje vært en viktig del av arbeidet med å involvere SINTEF i full bredde, med å involvere anslagsvis mer enn 500 medarbeidere i prosess, sammenstilling av input og arbeid og i den sentrale arbeidsgruppen som utarbeidet endelig forslag

―Rolf Erik Fiskvik, Organisasjonsutviklingssjef SINTEF Konsern

Utviklingssprinter

Ingen flere lange utviklingprosesser som aldri blir implementrt!

Vi har gjennom vår forskning og studier av utviklings og innovasjonsprosesser utviklet en effektiv måte å tilby utvikling på. Våre utviklingssprinter varer kun en uke og er etterfulgt av hypotsedrevet testing direkte i virksomheten med tett oppfølging fra våre dyktige fagkonsulenter.

Gjennom våre utviklingssprinter får du

 • En forutsigbar prosess
 • Mer verdi igjen for tiden du bruker
 • Involvering og engasjement av interessentene
 • Forankring til resultatet
 • Konkret og umiddelbar tilbakemelding fra interessentene underveis i prosessen
 • Et raskt og konkret resultat som interessentene har eierskap til
 • En opplevelse som skaper samhandling og eierskap
 • En ferdig handlingsplan
 • En oppfølgingsplan med støtte fra fageksperter

Vi leverer utviklingssprinter i:

 • Strategi og innovasjon
 • Drift og omstilling
 • Ledergruppeutvikling
 • Organisasjonsutvikling

Rådgivning og Coaching

Trenger du en sparringspartner? Eller har du utfordringer med teamet ditt? Eller har du behov for en restart av enheten eller virksomheten din? Våre konsulenter har mange års erfaring med rådgivning innen ledelse og er spesialisert innen hvert sitt område. Vi tilbyr rådgivning og coaching enten i pakker, som abonnement eller som en on-site coach som bistår virksomheten i gjennomføring av omstillings- og utviklingsprosesser. Vi tilbyr rådgivning og coaching innen:

 • Endringsledelse
 • Omstilling og nedbemanning
 • Strategiutvikling
 • Organisasjonsutvikling