Kurs i digital ledelse

Neste kurs: 31. Oktober -1. November kl 09:00-16:00 i Bouvet sine kurslokaler på Majorstuen, Oslo

Å håndtere den digitale omstillingen krever ledelse. Det krever kompetanse om digitalisering. Og kunnskap om hva som skal til og hvordan man kan lykkes.

Påmelding her: https://www.bouvet.no/kurs/kategorier/ledelse/digitalt-lederskap

Frokostmøte om digital ledelse i Oslo 06. Mars 2019

Den digitale omstillingen er en langsiktig prosess som krever en helhetlig tilnærming. Denne prosessen kan ikke bare ha fokus på teknologien. Suksessfaktoren ligger i å samtidig fokusere på hjertet til virksomheten; menneskene, hjernen til virksomheten; strategien og hendene til virksomheten; prosessene.

Som leder av en digital endringsprosess møter du en rekke utfordringer:

 • Hvordan lykkes med effektive og autonome team?
 • Hvordan klarer vi å effektivisere innovasjonsprosessene og integrere det i daglig driftsorganisasjon for å henge med på utviklingen?
 • Hvordan lede selvstendige og fleksible individ?
 • Hvordan sikrer vi at medarbeiderne henger med på den digitale utviklingen?

Tempoet i den teknologiske utviklingen kan beskrives ved hjelp av VUCA. Begrepet ble introdusert av U.S. Army College på slutten av 1990 tallet, og det beskrive hvordan vi opplever at verden er mer flyktig (Volatile), usikker (Uncertainty), kompleks (Complexity) og tvetydig (Ambiguity). Begrepet er dekkende for det radikale skiftet som preger og vil prege arbeidslivet. Skiftet påvirker hvordan vi skaper mening sammen, hvordan vi designer arbeidsprosessene våre, hvordan vi samhandler i og strukturerer organisasjonene våre og hvordan vi definerer kunder og kundesegment.

Skiftet vil trolig også være en faktor som bidrar til å redefinere konsept som for eksempel markedsføring, strategi, ansatte og ledelse totalt. Dette vil blant annet få konsekvenser for hvilke beslutninger som tas, hvilke planer som legges, risikovurderinger, endringsstrategier og problemløsning. ​

Kurset er tilpasset to ulike målgrupper:

 • Ledere som er nysgjerrig på digitale omstillinger, men er usikker både på hvorfor, hvem og hva og hvordan de skal starte​
 • ​Ledere som allerede er involvert i digitale omstillinger i organisasjonen, men som trenger inspirasjon, påfyll og trening i teori, metode og verktøy​

Etter kurset skal deltakerne ha økt bevissthet og kunnskap om:​

 • Hva digitalisering og digital strategi er​
 • Ha bevissthet rundt hva det vil si å ha et digitalt mindset​
 • Hva det innebærer for organisasjonen å transformere fra tradisjonell til digital​
 • Hvilke konsekvenser digitalisering har for ledelse i organisasjonen​
 • ​Være tryggere på hvordan de skal angripe og håndtere digitale omstillinger​
 • Ha et sett med verktøy og metoder de kan bruke ​

 Innhold og tema​:

 • ​Hva kan du oppnå med digitalisering? Hva, hvorfor og hvordan?
 • Digitale strategier og forretningsmodeller​
 • Digitalt mindset og kultur​
 • Hindre for digitalisering​
 • Strukturelle implikasjoner​
 • Kompetanser og egenskaper hos medarbeidere og ledelse i digitale organisasjoner​
 • Implementering av digitale strategier: transformasjonsledelse​

For å sikre god læring vil kurset bestå av forelesning og inspirasjonsforedrag, og du vil få eksempler fra vellykkede omstillinger, fra både private og statlige organisasjoner. Kurset vil også bestå av erfaringsdeling internt i gruppen, samt trening på egen case gjennom øvelser og dialog.

Kursinstruktører: Linn Slettum Bjerke m/interne krefter fra Bouvet

Linn Slettum Bjerke jobber med lederstøtte og medarbeiderutvikling og har jobbet som organisasjonskonsulent siden 2003. Hun er utdannet cand. polit. i arbeids- og organisasjonspsykologi og har spesialisert seg innen kommunikasjons- og samarbeidsprosesser. Linn har tidligere forsket på, og utviklet ulike virkemidler innen prosessledelse for å bedre læringsprosesser i organisasjoner. I tillegg holder hun kurs og foreleser i temaer innen organisasjon og ledelse. For tiden jobber hun med en PHD i temaet: “Ledelse av digitale transformasjoner”.

I tillegg til Linn Slettum Bjerke stiller Bouvet med en rekke foredragsholdere fra interne rekker. Blant annet CTO i Bouvet; Simen Sommerfeldt og leder for forretningsutvikling i Bouvet; Sven Pihl.

Vil du ha et eget bedriftsinternt kurs?

Ta kontakt med Ida Brattbakk på ida@ostlyngbjerke.no

Scroll to top