Vår metode tar utgangspunkt i kjente utviklingsprosesser som blant annet design thinking og design sprint. Vi kombinerer disse velutviklede metodene med innsikt fra kjente prosessforskere som blant annet Otto Scharmer, Peter Senge og Edgar Schein, Andrew Van de Ven, og Pettigrew.

Vårt faglige fundament er oppsummert i vår &-modell. &-modellen baserer seg på vår filosofi om helhetlig ledelse, og inneholder det du trenger for å forløse potensiale som finnes i bedriften din.

Du får oppleve en strømlinjeformet og helhetlig prosess som på en trygg og forutsigbar måte sikrer at du når dine mål raskere og med et brukerorientert resultat som interessentene har eierskap til. Den helhetlige prosessen består av tre hoveddeler:

  1. Innsiktsanalyse
  2. Utviklingssprint
  3. Testfase

Prosessen er som følger

Vi utforsker utfordringen, ønsket effekt og mål med oppdragsgiver

Vi gjennomfører en innsiktsanalyse ved bruk av vår & modell.

Oppdragsgiver mottar en resultatrapport som gir innsikt i modenhetsnivået

Vi anbefaler tiltak sett i lys av organisasjonens strategi og forretningsmodell

Vi støtter ledelse og medarbeidere i endringsprosessene

Vi overfører kunnskap og bygger system for kontinuerlig læring

Helhetlig ledelse

Vi tror at alt henger sammen med alt – alltid. Vår tilnærming til ledelse er fra et bredt perspektiv som tillater våre oppdragsgivere å operere på flere nivå i organisasjonen.

Våre oppdragsgivere jobber med utviklingsprosesser. Utviklingsprosesser er komplekse, langsiktige og kontinuerlige, og de utvikler seg over tid. Det er gjennom et samarbeid med våre kunder at vi evner å løse komplekse og sammensatte problemer. Vi utforsker ofte motstridende ønsker og behov ved å jobbe med enkeltpersoner, team og organisasjoner som helhet. Og vi tror på å se på struktur og kultur i sammenheng. For oss handler helhetlig ledelse om å utvikle organisasjonen og individene i organisasjonen parallelt, slik at de blir i stand til å handle mer rasjonelt fra et bredere perspektiv.

(Bygger på teorier fra Peter Senge, Ken Wilber, Bernhard Bass, James MacGregor Burns, Stig Johannessen, Otto Scharmer, Robert Kegan, Ronald Heifetz, Bonnitta Roy)

Snakk med oss